Hasekioğlu Eğitim Kurumları - İzmir Bornova, Çamdibi, Sürücü Kursu, Ehliyet, SRC Belgesi, Güvenli Sürüş, Özel Ders - Psiko-Teknik Belgesi

Psiko-Teknik Belgesi

Tekniğin bütün olanaklarıyla donatılmış konforlu dershanelerimiz ile siz değerli kursiyerlerimize en kısa sürede en kaliteli eğitim ve hizmeti vermeye devam etmekteyiz..!

Psikoteknik belgesi, kişilerin bedensel ve psikolojik durumlarının sürücülük yapmaya elverişli olup olmadığını gösteren bir sağlık raporudur.

Psikolog ve simülatör eşliğinde gerçekleştirilen bir saatlik bir testin bitiminde kişinin bahsi geçen işe uygunluğu değerlendirilir. İzmir Bornova Hasekioğlu Psikoteknik Değerlendirme Merkezi 3 test cihazıyla hizmet vermekteyiz. Kendinize uygun randevu gün ve saati oluşturmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

 • Ticari Taşıt Kullanan Sürücüler (Taxici, Minibüsçü.Vb..)

  Ticari Araç Kullanan Sürücüler 08.01.2018 Tarih 30295 Sayılı Resmi Gazete –Karayolu
  Taşıma Yönetmeliği 34/e Maddesi : Şöförlük mesleği bakımından bedeni ve psiko-teknik
  açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu , yetkili sağlık kuruluşlarından
  her beş yılda bir almaları şarttır. Psikoteknik Değerlendirme Belgesi randevu günü ve saati
  belirlemek için kurumumuzla irtibata geçiniz.

   

 • 100 Ceza Puanı Nedeni İle Ehliyeti Alınan Sürücüler;

  18.10.1983 Tarih 18195 Sayılı Resmi Gazete – 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
  118. Maddesine İstinaden : Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde
  toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 2 ay süre ile geri
  alınır ve eğitime tabi tutulurlar. Aynı yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanı dolduran
  sürücülerin sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri alınarak psiko-teknik değerlendirmeye
  ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucunda sürücülük
  yapmasına engel hali bulunmayanların belgeleri, süre sonunda iade edilir.
  Bir yıl içinde üç defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin belgeleri süresiz olarak iptal edilir.

   

 • Trafik Kurallarına Uymaması Nedeni İle Ehliyeti Alınan Sürücüler;

  Trafik İşaret ve Işıklarına Uyamaması Nedeni İle Ehliyeti Alınan Sürücüler
  26.10.2018 Tarih 30577 Sayılı Resmi Gazete - 2918 Sayılı Karayolları Trafik
  Kanununa Değ. Yap. Hak. Kanunun 20. Maddesine İstinaden : 2918 sayılı
  Kanunun 47. maddesinin başlığı ve ikinci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiş
  maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Trafik işaret ve kurallarına uyma zorunluluğu”
  “ Trafik zabıtası veya diğer yetkililerin dur işaretlerine, ışıklı trafik işaretlerinden
  kırmızı renkli olanına ve sesli işaretlere uymayan sürücüler 235 TL , bu maddede
  yazılı diğer trafik işretlerine ve kurallara uymayan sürücüler, 108 TL para cezası
  ile cezalandırılırlar” Detaylı bilgi için kurumumuz ile irtibata geçiniz.

 • Drift Nedeni İle Ehliyeti Alınan Sürücüler;

  26.10.2018 Tarih 30577 Sayılı Resmi Gazete - 2918 Sayılı Karayolları Trafik
  Kanununa Değ. Yap. Hak. Kanunun 22. Maddesine İstinaden : 2918 sayılı
  Kanunun 67. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendieklenmiş , ikinci
  fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdakifıkra eklenmiştir. “
  d) Herhangi bir zorunluluk olmaksızın , karayollarında dönüş kuralları dışında
  bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle
  aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi yasaktır.”
  HASEKİOĞLU EĞİTİM MERKEZİ' nden detaylı bilgi alabilirsiniz.

   

 • Alkollü Araç Kullanma Nedeni İle Ehliyeti Alınan Sürücüler;

  18.10.1983 Tarih 18195 Sayılı Resmi Gazete – 2918 Sayılı Karayolları
  Trafik Kanunu 48. Maddesine İstinaden : Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri
  almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin karayolunda araç sürmeleri
  yasaktır. Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da
  alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılır.
  Yapılan tespit sonucunda 0.50 promilin üzerinde alkollü araç kullandığı tespit
  edilen sürücüler hakkında , fiili bir suç oluştursa bile 700 Türk Lirası idari para
  cezası verilir ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır. Hususi otomobil dışındaki
  araçları olarak kullanan sürücüler bakımından promil alt sınırı 0.21 olarak uygulanır.
  Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişiye ,
  son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde ; ikinci defasında
  877 TL idari para cezası verilir. Hasekioğlu Psikoteknik Değerlendirme Merkezi'nden
  detaylı bilgi alabilirsiniz.

 • Stajyer Ehliyeti İptal Edilen Aday Sürücüler;

  Aday sürücülük süresi içerisinde ; a)48 inci veya 118 inci maddelerine
  istinaden sürücü belgelerin geri alınması b) Trafik ışıklarının üç kez ihlal edilmesi
  c) Hız sınırlarını 3 kez ihlal edilmesi ç) Dönüş kurallarının üç kez ihlal edilmesi 
  d) Yaya ve okul geçitlerinin üç kez ihlal edilmesi, e) 0,20 promilin üzerinde
  alkollü araç kullanıldığının tespit edilmesi veya 75 ceza puanının aşılması
  durumunda sürücü belgesi trafik görevlilerince iptal edilir. Hasekioğlu Psikoteknik
  Değerlendirme Merkezi'nden detaylı bilgi alabilirsiniz.

 • Hız Sınırını Aşma Nedeni İle Ehliyeti Alınan Sürücüler;

  18.10.1983 Tarih 18195 Sayılı Resmi Gazete – 2918 Sayılı Karayolları
  Trafik Kanunu 51. Maddesine İstinaden : Hız sınırlarını yüzde otuzdan
  fazla aşmak suretiyle ihlalin işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl
  içerisinde bu kuralı beş defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri
  bir yıl süre ile geri alınır. Süresi sonunda psiko-teknik değerlendirmeden
  ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına
  mani hali olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen Trafik idari
  para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilir.
  Hasekioğlu Psikoteknik Değerlendirme Merkezi'nden detaylı bilgi alabilirsiniz.

 • Ehliyeti Ceza Puanı Nedeni ile Geri Alınanlar;

  17.04.2015 Tarih 29329 Sayılı Resmi Gazete - Karayolları Trafik
  Yön. Değ. Yap. Dair Yönetmelik Madde 167(f) Bendine İstinaden:
  Karayolları Trafik kanununun kural ihlali saydığı ilden dolayı
  haklarında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için
  “ Sürücülere Uygulanacak Ceza Puanı Cetvel’inde belirlenen ceza
  puanları verilir ve bu ceza puanları Emniyet Genel Müdürlüğü
  Polnet bilgi sistemine kaydedilir.

  Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde: Toplam
  100 ceza puanını ikinci defa aştığı tespit edilen sürücülerin, sürücü
  belgeleri 4 ay süre ile geri alınarak, tabi tutulacakları psiko-teknik
  değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücülük
  yapmasına engel hali bulunmadığını belgeleyen sürücülerin belgeleri,
  geri alma süresi sonunda iade edilir.

  Hasekioğlu Psikoteknik Değerlendirme Merkezi'nden detaylı bilgi alabilirsiniz.

  • Sürücü belgesi fotokopisi
  • Nüfus cüzdan fotokopisi
  • 2 adet biyometrik fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş)
BİZİ TAKİP EDİN