Hasekioğlu Eğitim Kurumları - İzmir Bornova, Çamdibi, Sürücü Kursu, Ehliyet, SRC Belgesi, Güvenli Sürüş, Özel Ders - Diğer

Diğer

İş makinesi operatörlük belgelerinin türü sayıca fazladır.İş kamyonları olarak başlıcaları;

Transmixer, beton pompası, zemin süpürme makinasıdır. 

Bu türlerden iş makinası operatörlük belgesi alacakların daha önceden alınmış iş makinesi operatörlük sertifikası yok ise yazılı ve direksiyon uygulama sınavına girmeleri gerekmektedir.

 • Hazır betonun üretim tesisinden döküm sahasına ulaştırılmasını sağlayan,taşıma esnasında betonun
  özelliğini koruyan ve belirlenen alana döküm yapılmasını sağlayan iş makinesidir.

  Transmikserler kamyon ve kamyon üzeri mikser kısmı olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.

  Taze beton taşıma esnasında mikser kazanının düşük bir hızla dönmesiyle (yaklaşık 1-4 devir/dakika)
  karıştırılmakta ve priz almadan yapıdaki yerine taşınabilmektedir.

  Mikser kazanları 7-8-10-12 m3 beton taşıyabilecek kapasitededir. Ayrıca özel projelerde şap betonları
  için daha küçük kapasiteli 4-6 m3lük mikser kazanları da mevcuttur. Beton standartlarına göre bu tarzda
  taşınan betonlar transmikser kazanının kapasitesinin %80’inden daha fazla olmamalıdır.

  Hazır betonun taşıma süresi en çok 2 saat veya toplam 300 devirdir. Bu süre üretici ile alıcı arasında anlaşma
  sonucu priz geciktirici katkı ve benzeri önlemler alınarak uzatılabilir veya başka sınırlamalar dikkate alınarak kısaltılabilir.

  Beton karışım oranları tasarlanırken taze betonun taşıma şekli ve taşıma mesafesi dikkate alınmalıdır.

  Transmikser iş  Makinesi' nin Fonksiyonları

  Taşıma

  Beton santralinden aldığı betonu uygulama alanına taşır.

  Mikserleme

  Taşıdığı betonu 1-4 devir/dakika mikserleme (karıştırma) yaparak dökülecek alana intikal ettirir.

  Boşaltma

  Mikserde bulunan betonu orantılı olarak döküm sahasına veya beton pompası bunkerine boşaltır.

  Transmikser İş makinesini Verimli Kullanma Yöntemleri

  Beton transmikserleri operatörleri, taşıma, mikserleme ve boşaltma işlemlerini yaparken betonun donmaması için
  uygulama süresine (yaklaşık 120 dakika) riayet etmelidir. Mikserleme işlemini üretici firma normlarında
  gerçekleştirmelidir (1-4 devir/dakika). 
   
  Boşaltma işleminden sonra mutlaka mikserin içerisini basınçlı su kullanmak sureti ile yıkama işlemi yapılmalıdır.
  Aksi hâlde betonun donması transmikser kazanına zarar verecektir. 
   
  Transmikserin mekanik aksamlarının periyodik olarak yağlanması ve bakımının yapılması gerekir. 
   
  Transmikser kamyonunun periyodik bakımları zamanında yapılmalıdır.

 • Beton Pompası İş Makinesinin Görevleri

  Beton üretim tesislerinde üretilen hazır betonun transmikser ile döküm sahasına ulaştıktan sonra istenilen
  yüksekliğe, istenilen uzaklığa, istenilen miktarda dökülmesini sağlayan iş makineleridir.

  Beton Pompası İş Makinesinin Çeşitleri

  Beton pompaları sabit ve mobil (hareketli) olmak üzere iki çeşittir

  Sabit Beton Pompası

  Uzun süreli, yüksek ve tehlikeli çalışma alanlarında kullanılır. Beton pompası döküm sahasına kurulur ve iş bitimine kadar burada kalır. Uzun süre döküm yapılacaksa bu sistem daha emniyetli bir sistemdir.

  Mobil Beton Pompası

  Beton döküm sahasına gelen hazır betonun dökülmesi işlemlerinde kullanılır. Bina inşaatları ve fabrika inşaatlarında, tünel, şev kesmelerin betonlanması gibi birçok yerde kullanılmaktadır.

  Kamyona monte edilen beton pompası, transmikserli beton pompası, püskürtme beton pompası, özel beton pompaları gibi çeşitleri vardır.

  Dikeyde 60-65 metre erişim ile maksimum esneklik sağlayan özelliklere sahip olan mobil beton pompaları (kamyona monte beton pompası) istenin yerlere hareketle betonu götürebilme ve pompalayabilme özellikleri ile çok kullanışlı ve pratik beton pompalarıdır.

  Beton Pompası İş makinesini Verimli Kullanma Yöntemleri

  • Beton pompalarının uzun ömürlü ve verimli olabilmeleri için betonun tane büyüklüğüne dikkat edilmelidir. 
  • Tane büyüklüğü 32 mm’den fazla olan betonlar pompaj hattında zorlanmalara sebep olarak sistemin aşınmasına ve arızalanmasına sebep olabilir. 
  • Beton pompalama işleminden sonra mutlaka pompaj hattı basınçlı su ile temizlenmelidir (temizleme topu kullanarak). 
  • Pompalama işlemi uygun basınçta yapılmalıdır. 
  • Makinenin periyodik bakımları zamanında yapılmalıdır.
 • Silindir İş Makinesi Görevleri

  Düzgün olmayan satıhların (Toprak, asfalt ve parke vb...) sıkıştırılmasında kullanılan iş makineleridir. Düzgün zemin elde etmek için yumuşak zeminler, Parke taşı döşeme öncesi zemin sıkıştırılması, Asfalt zeminlerin yapımında ve tamirinde, Dolgu yapılan yerlerde kullanılırlar.

  Bu Aracı kullanabilmek için 4857 sayılı iş kanununun 85. maddesi ve bu maddeye dayanılarak hazırlanmış 31.05.2009 tarih ve 27244 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin mesleki eğitimlerine dair tebliğ" ye göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan operatörlük belgesini almak zorunludur.

   

 • İZMİR İŞ MAKİNELERİ EHLİYET KODLARI

  İş Makinası Operatörlük Belgesi ile trafiğe kapalı alanda iş makinaları kullanılabilir. İş Makinası trafiğe açık
  alanda ve karayollarında kullanılacaksa ehliyetinizde kullanacağınız İş Makinası türü yazılmış olmalıdır. 

  İŞ MAKİNESİ OPERATÖRLÜK BELGESİ İÇİN EHLİYETE YAZILACAK KODLAR

  01.01.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Trafik Kanununa göre düzenlenen Avrupa Birliğine tam uyumlu
  yeni ehliyetlerde kullanılacak iş makinasının ismi G sınıfı diye yazılmayacak. Bunun yerine Avrupa Birliği ülkelerindeki standartlara uygun olarak İş makinasının operatörlük  türüne göre belirlenen kısa kodlar yazılacaktır. Bu iş
  makinaları ehliyet türünün tüm ülkelerde aynı sınıflandırmada olmasını ve anlaşılabilir olmasını sağlayacak
  ve uluslararası bir ehliyete sahip olmuş olacaksınız.

  Aşağıda İş Makinesi operatörlük türüne göre yeni iş makinası  ehliyetinize yazılacak kodlar listelenmiştir.

  105. İş Makineleri operatörlük Genel Kodu

  105.01 Yüzey Kazıma İş Makinesi operatörü ehliyet kodu

  105.02 Beko Loder (Kanal Kazıma Makinesi) ehliyet kodu

  105.03 Dozer (Lastikli Ekskavatör) iş makinesi operatörü ehliyet kodu

  105.04 Ekskavatör iş makinesi operatörü ehliyet kodu

  105.05 Finişer  iş makinesi operatörü ehliyet  kodu

  105.06 Forklift iş makinesi  operatörü ehliyet kodu

  105.07 Greyderiş makinesi  operatörü ehliyet kodu

  105.08 Mobil Rıhtım Vinci  iş makinesi  operatörü ehliyet  kodu

  105.09 Silindir  iş makinesi  operatörü ehliyet kodu

  105.10 Vinç (Lastik Tekerlekli)  iş makinesi  operatörü ehliyet  kodu

  105.11 Loder (Yükleyici) iş makinesi   operatörü ehliyet kodu

  105.12 Delik Delme ve Sondaj iş makinesi  operatörü ehliyet  kodu

  105.13 Zemin Süpürme iş makinesi  operatörü ehliyet  kodu

  105.14 Biçerdöver iş makinesi operatörü ehliyet kodu

  105.15 İş Kamyonu  iş makinesi  operatörü ehliyet kodu

  105.16 İş Makinası (Yükleyici) loder operatörü ehliyet kodu

  105.17 Terminal Traktör  operatörü ehliyet kodu

  105.18 Serdümen iş makinesi  operatörü ehliyet kodu

  105.19 Konteyner Saha Köprü Vinci  iş makinesi  operatörü ehliyet kodu

  105.20 Konteyner Rıhtım Köprü Vinci iş makinesi  operatörü ehliyet kodu

  105.21 Konteyner Dorse Vinci iş makinesi  operatörü ehliyet kodu

  105.22 Dolu Konteyner iş Makinesi  operatörü ehliyet kodu

  105.23 Boş Konteyner iş Makinesi  operatörü ehliyet kodu

  105.24 Akaryakıt İkmal iş Makinesi  operatörü ehliyet kodu

  105.25 Pamuk Hasat iş Makinesi  operatörü ehliyet kodu

  105.26 Pamuk Toplama iş Makinesi  operatörü ehliyet kodu

  105.27 Arazöz iş makinesi  operatörü  ehliyet kodu

  105.28 Beton Pompası  iş makinesi  operatörü ehliyet kodu

  105.29 Oto Kreyn iş makinesi  operatörü ehliyet kodu

  105.30 Kazıyıcı- Yükleyici ( Beko-Loder )iş makinesi   operatörü ehliyet kodu

  105.31 Mobil Vinç iş makinesi operatörü ehliyet kodu

  105.32 Mack Taşıyıcı iş makinesi operatörü ehliyet kodu

  105.33 Mıcır Serici iş makinesi  operatörü ehliyetkodu

  105.34 Asfalt Serme iş Makinesi operatörü ehliyet kodu

  105.35 Manlift ( Personel yükseltici ) iş makinesi  operatörü ehliyet  kodu

  105.36 Kaldırma Taşıma Vinci iş makinesi  operatörü ehliyet kodu

  105.37 Rotatif Kamyon (Kar Savurucu) iş makinesi operatörü ehliyet kodu

  105.38 Seyyar Parcar Boşaltma temizleme ve Yükleme İş Makinesi operatörü ehliyet kodu

  105.39 Bezelye Hasat İş Makinesi  operatörü ehliyet kodu

  105.40 Transmikser iş makinesi operatörü ehliyet kodu

  • 4 adet biyometrik fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş)
  • Nüfus cüzdan fotokopisi
  • Öğrenim belgesi (Diploma)
  • İkametgah belgesi
  • Sürücü olur raporu (Sağlık raporu)
  • Adli sicil kaydı (Sabıka kaydı)
  • Sürücü belgesi fotokopisi (Farklı sınıf sürücü belgesi alacaklar için gereklidir)
 • En kaliteli hizmet için buradayız! Detaylı bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz: +90 (232) 388 05 38
  Manlift operatörlük belgesi güvenli sürücülük eğitimi ile hedef sıfır kaza. İş sağlığı ve güvenliği, manlift iş makinesi operatörlük belgesi ücretleri hakkında bilgi için bizden bilgi alabilirsiniz.
  Forklift operatörlük belgesi için eğitimdeyiz. İş makinası operatörlük belgesi güvenli forklift kullanımı eğitimi ve iş makinası operatörlük belgesi için bizden bilgi alabilirsiniz.
  İzmir de Toker makinede Sn. Eray Hasekioğlu ile manlift teorik eğitimindeyiz. Manlift operatörlük belgesi hakkında bilgi almak yada manlift iş makinesi operatörlük belgesi alabilmek için bizden bilgi alabilirsiniz. 05322470963
  İzmir Hamburgers de Manlift operatörlük belgesi eğitimindeyiz. İzmirin en çok manlift operatörlük belgesi veren kurumu Bornova İş Makineleri Kursu & Hasekioğlu Eğitim Kurumları
  İzmir' in heryerinden kolay ulaşım. Manlift operatörlük belgesi.Forklift Operatörlük belgesi. İzmir' in en büyük src ve psikoteknik merkezinden bilgi alabilirsiniz.
  İzmir iş makinesi operatörlük merkezi; Hamburgers de Manlift operatörlük belgesi eğitimindeyiz. İzmir'in en çok manlift operatörlük belgesi veren kurumu Bornova İş Makineleri Kursu.
BİZİ TAKİP EDİN