Hasekioğlu Eğitim Kurumları - İzmir Bornova, Çamdibi, Sürücü Kursu, Ehliyet, SRC Belgesi, Güvenli Sürüş, Özel Ders - ODY / ÜDY Belgeleri

ODY / ÜDY Belgeleri

HASEKİOĞLU EĞİTİM KURUMLARI ile kariyerinizde adım adım zirveye...

Özel Hasekioğlu Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim Kurslarımız ile ODY ve ÜDY belgelerine sahip olmak artık çok kolay!

Karayolları Yönetmeliği çerçevesinde bu alanda faaliyet gösteren firmaların yöneticileri, ODY ya da ÜDY belgesine sahip olmak durumundadır.

İzmir' in her yerinden kolay ulaşımı olan mesleki eğitim merkezimize siz değerli katılımcılarımızı bekliyoruz.

 • ODY belgesi nedir, kimleri kapsar:

  ODY, orta düzey yönetici deyimini oluşturan kelimelerinin kısaltmasıdır. Karayolu Taşıma Kanunu
  ve ilgili yönetmeliklerinde "KTY kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya
  buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden
  müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam edilen kişileri
  ifade eder." şeklindedir.

  ODY1 Belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı,

  ODY1 belgesini alanlar: ODY2 belgesini, Karayolu taşıma yönetmeliği içinde yer alan yetki belgelerinden
  F-G-H grubu yetki belgeleriyle, B3, C1, D3 ve K2 türü yetki belgesi talebinde bulunanlar ile K1 Yetki
  Belgesine sahip gerçek kişiler hariç olmak üzere, geriye kalan tüm yetki belgesi sahibi mükelleflerin, 
  gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az bir adet orta düzey yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesine
  sahip olmaları veya bu belgelere sahip kişi veya kişileri istihdam etmeleri zorunludur.

  Yetki belgeli bir taşımacı: Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
  uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçları ile
  12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa giren suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı
  ceza ile hükümlü kişi/kişilere ODY belgesi yükümlülüğü kapsamında iş veremez.

  ODY belgesinin kanun ve yönetmelikle zorunlu hale getirildiğine ilişkin maddeler:

  Yöneticinin bu belgeyi almak istemesi durumunda, öncelikli olarak muafiyet kriterlerine bakılması
  gerekmektedir. Belge doğrudan, eğitimden muaf olup sınavla ya da eğitim+sınav seçeneğiyle alınmaktadır.
  ODY belgesinin muafiyet kapsamında doğrudan alınabilmesi ile eğitim merkezlerimizden eğitimi almak
  ve müteakiben sınava girerek elde edebilmesi yönünde ki detayları sayfalarımızdan görebilirsiniz.

  KTY - 4.KISIM / İKİNCİ BÖLÜM

  Yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri

  MADDE 43- (15) Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki
  yeterlilik ile ilgili aşağıdaki yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle
  yükümlüdürler. Buna göre;

  a) B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2 ve T1 yetki belgesi sahiplerinin,  en az birer adet üst düzey
  yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi
  veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.

  b) A türü yetki belgeleriyle B2, C3, D2, K3, M1, N1, P1, T2 ve T3 yetki belgesi sahipleri ile tüzel kişiliği haiz
  K1 yetki belgesi sahiplerinin,  en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip
  olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.

  c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişi/kişilerin herhangi bir sebeple ayrılmaları halinde; yetki belgesi
  sahiplerinden kamu tüzel kişiliğine sahip olanların en geç bir yıl, diğerlerinin ise bu eksikliği otuz gün
  içinde ve son kırkbeş gününü herhangi bir yetki belgesi sahibi tarafından istihdam edilmemiş kişi/kişiler
  ile gidermeleri şarttır.

  KTY - 6.KISIM / İKİNCİ BÖLÜM

  İdari Para Cezaları
  MADDE 75- (1) (h) 43 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, sekizinci, onüçüncü, yirmidördüncü
  fıkraları ile onbeşinci  fıkrasının (a) ve (b) bentlerine aykırı hareket edenlere Kanunda belirtilen
  miktarlarda idari para cezaları uygulanır.

  ÖNEMLİ NOT:

  ODY ve ÜDY türü mesleki yeterlilik belgesi sahibi kişi/kişileri istihdam etme şartına karşın, yetki
  belgesi işlem dosyasında yapılacak inceleme neticesinde, mesleki yeterlilik belgesine (ODY-ÜDY)
  sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere, Yasanın 26/k bendine göre 571.-TL  idari para cezası
  uygulanır. 31.12.2010 tarihine kadar uygulanan uyarma cezası ve akabinde meydana gelebilecek
  olan faaliyetin 10 günlük süreyle geçici olarak durdurulması cezası uygulamadan kaldırılmıştır.

   

 • ODY2 - Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Yetki Belgesi Kursu Merkezimizde ODY
  eğitimlerini IRU Academy diploması ile uluslararası standartta veriyoruz

  ODY2 - Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi

  ODY2 Eğitimi Kimlere Yönelik?

  1. Yolcu taşımacılığı yapan firmaların yöneticileri
  2. Yolcu taşımacılığında kariyer yapmak isteyenler
  3. Öğrenciler
  4. Lise Mezunu olan herkes 

  * Karayolları Yönetmeliği gereği, en az lise mezunu adaylar zorunlu ODY2 mesleki yeterlilik
  eğitimlerini tamamladıktan sonra T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın  açacağı sınavlara girebilirler. 

  Personel İstihdam Zorunluluğu

  Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahibi firmalar yetki belgesi türüne göre
  ÜDY ve/veya ODY Mesleki Yeterlilik belgeli kişi ve/veya kişileri istihdam etmek zorundadırlar.

  Bu şartlara uymayanlar firma faaliyetlerinin durdurulmasına kadar ulaşabilecek cezalarla karşı
  karşıya kalacaklardır.

  • A1 (Otomobil ile Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda                                 
   ODY2 belgeli en az bir yönetici
  • D1 (Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda  
   ÜDY2 ve ODY2 belgeli en az birer yönetici
  • D2 (Otobüsle Şehirlerarası Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda                         
   ODY2 belgeli en az bir yönetici
  • T1 (Büyükşehir Belediye Sınırları içinde Yolcu Terminali İşletmeciliği) belgeli firmalarda
    
   ÜDY2 ve ODY2 belgeli en az birer yönetici
  • T2 (Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Yolcu Terminali İşletmeciliği) belgeli firmalarda
    
   ODY2 belgeli en az birer yönetici

  ODY2 – Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçin Gerekli Belgeler

  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  2. Diploma fotokopisi (en az lise diploması)
  3. 1 adet biyometrik fotoğraf
  4. Eğitim ücretinin ödendiğini gösterir belge, dekont
  5. Adli sicil belgesi
  6. Eğitim Başvuru formu

  ODY2 – Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçeriği

  71 saat süren ODY2 Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yöneticilik eğitim müfredatında yer alan
  konu başlıkları şunlardır:

  • Ulaştırma Mevzuatı
  • Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla İlgili Bölümleri
  • Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
  • Ulusal Sözleşmeler
  • Kaçakçılık Mevzuatı
  • Mali Yönetim
  • İdari Yönetim
  • Pazar/Piyasa Şartları
  • İlk Yardım
  • Trafik Adabı
  • Meslek Ahlakı
  • Yolcu Taşımacılığı
  • Trafik Güvenliği

  ODY2 Belgesi Nasıl Alınır?

  71 saat süren ODY2 - Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici eğitimini tamamlayıp Bakanlık
  sınavında başarılı olanlar ODY2 Belgesini alabilirler.

  • HASEKİOĞLU olarak UT.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ve IRU Academy akreditasyonlarıyla
   ODY ve ÜDY eğitimleri vermenin yanı sıra, eğitimsiz ve sınavsız belge edinme işlemlerinizi
   de yürütmekteyiz.
  • ÜDY ve ODY eğitimlerimizT.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ve Uluslararası Taşıma Birliği
   IRU Academy'den onaylıdır. HASEKİOĞLU ve yetkili merkezlerinde eğitimlerini tamamlayan
   ve Bakanlık sınavında başarılı olan kursiyerler Bakanlık onaylı belgelerinin yanı sıra IRU Academy
   diplomasını da alma şansını elde ediyorlar. 
 • ODY3 - Uluslararası Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Yetki Belgesi Kursu Merkezimizde
  ODY eğitimlerini IRU Academy diploması ile uluslararası standartta veriyoruz

  ODY3 -  Uluslararası Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi 

  ODY3 Eğitimi Kimlere Yönelik?

  1. Yük, Eşya, Kargo taşımacılığı yapan firmaların yöneticileri
  2. Yük, Eşya, Kargo taşımacılığında kariyer yapmak isteyenler
  3. Öğrenciler
  4. Lise Mezunu olan herkes 

  * Karayolları Yönetmeliği gereği, en az lise mezunu adaylar zorunlu ODY3 mesleki yeterlilik
  eğitimlerini tamamladıktan sonra T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açacağı sınavlara girebilirler. 

  Personel İstihdam Zorunluluğu

  Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahibi firmalar yetki belgesi türüne göre
  ÜDY ve/veya ODY Mesleki Yeterlilik belgeli kişi ve/veya kişileri istihdam etmek zorundadırlar.

  Bu şartlara uymayanlar firma faaliyetlerinin durdurulmasına kadar ulaşabilecek cezalarla karşı karşıya kalacaklardır. 

  • C2 (Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı) belgeli firmalarda
   ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

  • C3 (Uluslararası ve Yurtiçi Ev ve Büro Eşya Taşımacılığı) belgeli firmalarda      
   ODY3 belgeli en az bir yönetici

  • L2 (Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği) belgeli firmalarda                  
   ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

  • M3 (Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği) belgeli firmalarda                      
   ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

  • R2 (Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü) belgeli firmalarda
   ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

  ODY3 – Uluslararası Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik
  Eğitimi İçin Gerekli Belgeler

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Diploma fotokopisi (en az lise diploması)
  • 1 adet biyometrik fotoğraf
  • Eğitim ücretinin ödendiğini gösterir belge, dekont
  • Adli sicil belgesi
  • Eğitim Başvuru formu

  ODY3 - Uluslararası Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitiminin içeriği

  89 saat süren ODY3 Uluslararası ve Yurtiçi Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici eğitim müfredatında
  yer alan konu başlıkları şunlardır:

  • Ulaştırma Mevzuatı
  • Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla İlgili Bölümleri
  • Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
  • Sözleşmeler
  • Gümrük ve TIR Mevzuatı
  • Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri
  • Uluslararası Konvansiyonlar
  • Mali Yönetim
  • İdari Yönetim
  • Pazar/Piyasa Şartları
  • İlk Yardım
  • AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  • Trafik Adabı
  • Meslek Ahlakı
  • Trafik Güvenliği

  ODY3 Belgesi Nasıl Alınır?

  89 saat süren ODY3 - Uluslararası ve Yurtiçi Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici eğitimini
  tamamlayıp Bakanlık sınavında başarılı olanlar ODY3 Belgesini alabilirler.

  • HASEKİOĞLU olarak T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve IRU Academy akreditasyonlarıyla ÜDY eğitimleri
   vermenin yanı sıra, eğitimsiz ve sınavsız belge edinme işlemlerinizi de yürütmekteyiz.
  • ÜDY ve ODY eğitimlerimiz T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ve Uluslararası Taşıma Birliği IRU Academy'den onaylıdır. HASEKİOĞLU ve yetkili merkezlerinde eğitimlerini tamamlayan ve Bakanlık sınavında başarılı olan kursiyerler
   Bakanlık onaylı belgelerini alma şansını elde ediyorlar. 

  Danışmanlık Hizmetimiz

  Karayolu Mevzuatı ile ilgili operasyonel sorunların giderilmesi, gerekli yetki belgelerinin çıkarılması gibi konularda
  danışmanınız olabiliriz. 

 • ODY4 - Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Yetki Belgesi Kursu Merkezimizde
  ODY eğitimlerini IRU Academy diploması ile uluslararası standartta veriyoruz

  ODY4 - Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi
  ODY4 Eğitimi Kimlere Yönelik?

  1. Yük Eşya, Kargo taşımacılığı yapan firmaların yöneticileri
  2. Yük Eşya, Kargo taşımacılığında kariyer yapmak isteyenler
  3. Öğrenciler
  4. Lise Mezunu olan herkes 

  * Karayolları Yönetmeliği gereği, en az lise mezunu adaylar zorunlu ODY4 mesleki yeterlilik
  eğitimlerini tamamladıktan sonra T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açacağı sınavlara girebilirler.

  Personel İstihdam Zorunluluğu

  Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahibi firmalar yetki belgesi türüne göre
  ÜDY ve/veya ODY Mesleki Yeterlilik belgeli kişi ve/veya kişileri istihdam etmek zorundadırlar.
   Bu şartlara uymayanlar firma faaliyetlerinin durdurulmasına kadar ulaşabilecek cezalarla karşı
  karşıya kalacaklardır. 

  K1 (Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı / Tüzel Kişiler) belgeli firmalarda  
  ODY4 belgeli en az bir yönetici

  • K3 (Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşya Taşımacılığı) belgeli firmalarda  
    ODY4 belgeli en az bir yönetici
  • L1 (Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği) belgeli firmalarda  
    ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
  • M1 (İliçi Kargo İşletmeciliği) belgeli firmalarda                    
    
   ODY4 belgeli en az bir yönetici
  • M2 (Yurtiçi Kargo İşletmeciliği) belgeli firmalarda                            
    ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
  • N1 (İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği) belgeli firmalarda      
   ODY4 belgeli en az bir yönetici
  • N2 (Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği) belgeli firmalarda  
   ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
  • P1 (İliçi Dağıtım İşletmeciliği) belgeli firmalarda    
   ODY4 belgeli en az bir yönetici
  • P2 (Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği) belgeli firmalarda  
   ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
  • R1 (Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü) belgeli firmalarda
   ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
  • T3 (Eşya Terminali İşletmeciliği) belgeli firmalarda                  
    ODY4 belgeli en az bir yönetici

  ODY4 – Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik
  Eğitimi İçin Gerekli Belgeler

  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  2. Diploma fotokopisi (en az lise diploması)
  3. 1 adet biyometrik fotoğraf
  4. Eğitim ücretinin ödendiğini gösterir belge, dekont
  5. Adli sicil belgesi
  6. Eğitim Başvuru formu

  ODY4 - Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçeriği

  71 saat süren ODY4 Yurtiçi Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yöneticilik eğitim müfredatında
  yer alan konu başlıkları şunlardır:

  • Ulaştırma Mevzuatı
  • Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla İlgili Bölümleri
  • Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
  • Ulusal Sözleşmeler
  • Gümrük ve TIR Mevzuatı
  • Mali Yönetim
  • İdari Yönetim
  • Pazar/Piyasa Şartları
  • İlk Yardım
  • AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  • Trafik Adabı
  • Meslek Ahlakı
  • Trafik Güvenliği

  ODY4 Belgesi Nasıl Alınır?

  71 saat süren ODY4 - Yurtiçi Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici eğitimini tamamlayıp
  Bakanlık sınavında başarılı olanlar ODY4 Belgesini alabilirler.

  • HASEKİOĞLU olarak T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve IRU Academy akreditasyonlarıyla eğitim vermenin
   yanı sıra, eğitimsiz ve sınavsız belge edinme işlemlerinizi de yürütmekteyiz.
  • HASEKİOĞLU' nün akredite merkezlerinden birinde eğitimini tamamlayan ve Bakanlık sınavında
   başarılı olan kursiyerler T.C. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belgelerinin yanı sıra IRU Academy
   diplomasını da alma şansını elde ediyorlar.

  Danışmanlık Hizmetimiz

  Karayolu Mevzuatı ile ilgili operasyonel sorunların giderilmesi, gerekli yetki belgelerinin çıkarılması gibi
  konularda danışmanınız olabiliriz.

 • ÜDY Mesleki Yeterlilik Belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı ve Zorunludur.
  Merkezimizde ÜDY eğitimlerini IRU Academy diploması ile uluslararası standartta veriyoruz

  ÜDY / ODY Nedir?

  ÜDY uluslararası ve/veya ulusal yük/eşya ve yolcu taşıyan firmalarda istihdam edilmesi gereken
  Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesidir. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi
  sahibi firmalar yetki belgesi türüne göre ÜDY ve/veya ODY Mesleki Yeterlilik belgeli kişi ve/veya
  kişileri istihdam etmek zorundadırlar.

  ÜDY Mesleki Yeterlilik Belgeleri

  ÜDY1 Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi
  ÜDY2 Ulusal Yolcu Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi
  ÜDY3 Uluslararası Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi
  ÜDY4 Ulusal Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi

  Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimleri Kimlere Yönelik?

  ÜDY1 - ÜDY2

  Yolcu taşımacılığı yapan firmaların yöneticilerine
  Yolcu taşımacılığında kariyer yapmak isteyenlere
  Öğrencilere

  ÜDY3 - ÜDY4

  Yük-Eşya-Kargo taşımacılığı yapan firmaların yöneticileri
  Yük-Eşya-Kargo taşımacılığı ve lojistik sektöründe kariyer yapmak isteyenler
  Öğrenciler 

  ÜDY Eğitimden Muafiyet Şartları

  Üniversitelerin/Yüksekokulların 4 yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi,
  taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup lojistik,
  ulaştırma, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya
  doktora derecesi almış olanlar,

  Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge müdürlüklerinde en az 
  üç yıl süreyle şube müdürü veya bölge müdür yardımcısı unvanı ile görev yapmış olanlar ile Emniyet
  Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az  üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde
  daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlar,

  ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5 yıl mesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenler,

  mesleki yeterlilik eğitiminden muaf olup, kendilerine başarılı oldukları sınavın niteliğine uygun ÜDY türü
  Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

  ÜDY Sınavdan Muafiyet Şartları ( Sınavsız ÜDY )

  Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge müdürlüklerinde en az üç
  yıl süreyle daire başkanı, bölge müdürü veya daha üst unvanla görev yapmış olanlar ile Ulaştırma
  Bakanlığı baş müfettişleri ve hukuk müşavirlerine talep ettikleri ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

  ÜDY1, ÜDY2, ÜDY3, ÜDY4 türü mesleki yeterlilik belgesinin eğitime ve sınava girmeden alımı için:

  * Kişinin 25.02.2006 tarihine kadar bir firmada imzaya yetkili olarak görev almış olması ve bunu usulüne uygun
  olarak belgeleyebilmesi gerekir.

  ÜDY Çıkmış Sınav Sorularına Nasıl Ulaşırım?

  Geçmiş yıllarda çıkmış ÜDY sınav sorularına, deneme sınavlarına ve konularına göre sorular seçeneği ile ÜDY
  eğitimi kapsamı tek bir ders konusu sorulara da ulaşabilir, böylece eksik olduğunuz noktaları tespit edebilir ve sınav çalışmalarınızı istediğini gibi şekillendirebilirsiniz. Ayrıca soruları çözdükten sonra karşınıza gelecek, cevabın hangi
  yönetmelik ya da kanun maddesine dayandığını gösteren linkler sayesinde konuları daha iyi anlayabilirsiniz. 

  ÜDY Sorgulama

  E-devlet şifreniz ve T.C. kimlik numaranızla www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak ÜDY sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

  Personel İstihdam Zorunluluğu

  Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahibi firmalar yetki belgesi türüne göre ÜDY ve/veya ODY Mesleki Yeterlilik belgeli kişi ve/veya kişileri istihdam etmek zorundadırlar.

  ÜDY 1

  A2 (Otomobille Uluslararası Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda

  ÜDY1 ve ODY1 belgeli en az birer yönetici

  B1 (Otobüs ileUluslararası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda

  ÜDY1 ve ODY1 belgeli en az birer yönetici

  ÜDY2 - ODY2

  D1 (Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda

  ÜDY2 ve ODY2 belgeli en az birer yönetici

  T1 (Büyükşehir Belediye Sınırları İçi Yolcu Terminali İşletmeciliği) belgeli firmalarda

  ÜDY2 ve ODY2 belgeli en az birer yönetici

  ÜDY3 - ODY3

  C2 ( Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı ) belgeli firmalarda

  ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

  C3 ( Uluslararası ve Yurtiçi Ev ve Büro Eşya Taşımacılığı ) belgeli firmalarda

  ODY3 belgeli en az bir yönetici

  L2 ( Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği ) belgeli firmalarda

  ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

  M3 ( Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği ) belgeli firmalarda

  ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

  R2 (Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü ) belgeli firmalarda

  ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

  ÜDY4 - ODY4

  K1 (Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı (Tüzel Kişiler)) belgeli firmalarda

  ODY4 belgeli en az bir yönetici

  K3 (Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşya Taşımacılığı) belgeli firmalarda

  ODY4 belgeli en az bir yönetici

  L1 (Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği) belgeli firmalarda

  ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici

  M1 (İliçi Kargo İşletmeciliği) belgeli firmalarda

  ODY4 belgeli en az bir yönetici

  M2 (Yurtiçi Kargo İşletmeciliği) belgeli firmalarda

  ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici

  N1 (İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği) belgeli firmalarda

  ODY4 belgeli en az bir yönetici

  N2 (Yurtiçi Ambarı İşletmeciliği) belgeli firmalarda

  ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici

  P1 (İliçi Dağıtım İşletmeciliği) belgeli firmalarda

  ODY4 belgeli en az bir yönetici

  P2 (Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği) belgeli firmalarda

  ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici

  R1 (Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü) belgeli firmalarda

  ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici

  T3 (Eşya Terminali İşletmeciliği) belgeli firmalarda

  ODY4 belgeli en az bir yönetici

  ÜDY Belgesi Nasıl Alınır?

  HASEKİOĞLU olarak Milii Eğitim Bakanlığı ve IRU Academy akreditasyonlarıyla ÜDY eğitimleri vermenin
  yanı sıra, eğitimsiz ve sınavsız belge edinme işlemlerinizi de yürütmekteyiz. ÜDY ve ODY eğitimlerimiz Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ve Uluslararası Taşıma Birliği IRU Academy'den onaylıdır. HASEKİOĞLU'nda  eğitimini
  tamamlayan ve bakanlık sınavında başarılı olan kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ÜDY belgelerini alma
  şansını elde ediyorlar. 

  Danışmanlık Hizmetimiz

  Karayolu Mevzuatı ile ilgili operasyonel sorunların giderilmesi, gerekli yetki belgelerinin çıkarılması gibi konularda
  danışmanınız olabiliriz. 

 • ÜDY2 - Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Yetki Belgesi Kursu Merkezimizde
  ÜDY eğitimlerini IRU Academy diploması ile uluslararası standartta veriyoruz

  ÜDY2 – Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi

  ÜDY2 Eğitimi Kimlere Yönelik?

  Yolcu taşımacılığı yapan firmaların yöneticilerine
  Yolcu taşımacılığında kariyer yapmak isteyenlere
  Öğrencilere
  En az ön lisan mezunu olan herkes

    Karayolları Yönetmeliği gereği, en az ön lisans mezunu adaylar zorunlu ÜDY2 mesleki yeterlilik eğitimlerini
  tamamladıktan sonra T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açacağı sınavlara girebilirler.

  Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahibi firmalar yetki belgesi türüne göre ÜDY ve/veya ODY Mesleki
  Yeterlilik Belgeli kişi ve/veya kişileri istihdam etmek zorundadırlar. Bu şartlara uymayanlar firma faaliyetlerinin
  durdurulmasına kadar ulaşabilecek cezalarla karşı karşıya kalacaklardır. İlgili cezalara ulaşmak için tıklayın.

  D1 (Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda
  ÜDY2 ve ODY2 belgeli en az birer yönetici
  T1 (Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yolcu Terminali İşletmeciliği) belgeli firmalarda 
  ÜDY2 ve ODY2 belgeli en az birer yönetici

  ÜDY2 Belgesi Nasıl Alınır?

  84 saat süren ÜDY2 - Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici eğitimini tamamlayıp Bakanlık sınavında başarılı
  olanlar ÜDY2 Belgesini alabilirler.

  HASEKİOĞLU olarak T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve IRU Academy akreditasyonlarıyla ÜDY eğitimleri vermenin
  yanı sıra eğitimsiz ve sınavsız belge edinme işlemlerinizi de yürütmekteyiz.
  ÜDY ve ODY eğitimlerimiz T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ve Uluslararası Taşıma Birliği IRU Academy'den onaylıdır.
  Bakanlık sınavında başarılı olan HASEKİOĞLU kursiyerleri ÜDY Belgesinin yanında IRU Academy diplomasını alma
  şansını elde ediyorlar.

  ÜDY2 - Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçin Gerekli Belgeler

  Nüfus cüzdanı fotokopisi
  Diploma fotokopisi (en az ön lisan diploması)
  1 adet biyometrik fotoğraf
  Eğitim ücretinin ödendiğini gösterir belge, dekont
  Adli sicil belgesi
  Eğitim Başvuru formu

  ÜDY2 - Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitiminin içeriği

  84 saat süren ÜDY2 Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici eğitim müfredatında yer
  alan konu başlıkları şunlardır:

  Ulaştırma Mevzuatı
  Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla İlgili Bölümleri
  Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
  Ulusal Sözleşmeler
  Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Mali Yönetim
  İdari Yönetimi
  Pazar /Piyasa şartları
  İlk Yardım
  Trafik Adabı
  Meslek Ahlakı
  Yolcu Taşımacılığı
  Trafik Güvenliği

  Danışmanlık Hizmetimiz

  Karayolu Mevzuatı ile ilgili operasyonel sorunların giderilmesi, gerekli yetki belgelerinin çıkarılması gibi
  konularda danışmanınız olabiliriz. 

 • ÜDY3 - Uluslararası Eşya - Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Yetki Belgesi Kursu Merkezimizde
  ÜDY eğitimlerini IRU Academy diploması ile uluslararası standartta veriyoruz

  ÜDY3 – Uluslararası Eşya - Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi

  ÜDY3 Eğitimi Kimlere Yönelik?

  1. Yük-Eşya-Kargo taşımacılığı yapan firmaların yöneticileri
  2. Yük-Eşya-Kargo taşımacılığı ve lojistik sektöründe kariyer yapmak isteyenler
  3. Öğrenciler
  4. En az ön lisan mezunu olan herkes

  Karayolları Yönetmeliği gereği, en az ön lisans mezunu adaylar zorunlu ÜDY3 mesleki yeterlilik
  eğitimlerini tamamladıktan sonra T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açacağı sınavlara girebilirler. 

  Personel İstihdam Zorunluluğu

  Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahibi firmalar yetki belgesi türüne göre ÜDY
  ve/veya ODY Mesleki Yeterlilik belgeli kişi ve/veya kişileri istihdam etmek zorundadırlar.Bu şartlara
  uymayanlar firma faaliyetlerinin durdurulmasına kadar ulaşabilecek cezalarla karşı karşıya kalacaklardır.

  • C2 (Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı) belgeli firmalarda    

    ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

  • L2 (Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği) belgeli firmalarda  

    ÜDY3
   ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

  • M3 (Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği) belgeli firmalarda    

   ÜDY3
   ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

  • R2 (Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü) belgeli firmalarda

    ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

  ÜDY3 Belgesi Nasıl Alınır?

  104 saat süren ÜDY3 - Uluslararası ve Yurtiçi Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici eğitimini
  tamamlayıp Bakanlık sınavında başarılı olanlar ÜDY3 Belgesini alabilirler.

  • HASEKİOĞLU EĞİTİM KURUMLARI olarak T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın  ve IRU Academy akreditasyonlarıyla
   ÜDY eğitimleri vermenin yanı sıra, eğitimsiz ve sınavsız belge edinme işlemlerinizi de yürütmekteyiz.
  • ÜDY ve ODY eğitimlerimiz T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ve Uluslararası Taşıma Birliği IRU Academy'den onaylıdır. Bakanlık sınavında başarılı olan HASEKİOĞLU kursiyerleri ÜDY Belgesinin yanında IRU Academy diplomasını alma
   şansını elde ediyorlar.

  ÜDY3–Uluslararası Eşya - Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçin Gerekli Belgeler

  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  2. Diploma fotokopisi (en az ön lisan diploması)
  3. 1 adet biyometrik fotoğraf
  4. Eğitim ücretinin ödendiğini gösterir belge, dekont
  5. Adli sicil belgesi
  6. Eğitim Başvuru formu

  ÜDY3 - Uluslararası Eşya - Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçeriği

  104 saat süren ÜDY3 Uluslararası ve Yurtiçi Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici eğitim müfredatında yer alan konu başlıkları şunlardır:

  • Ulaştırma Mevzuatı
  • Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla İlgili Bölümleri
  • Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
  • Sözleşmeler
  • Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı
  • Uluslararası Konvansiyonlar
  • Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri
  • Mali Yönetim
  • İdari Yönetim
  • Pazar/Piyasa Şartları
  • İlk Yardım
  • ADR/AETR ve Trafik Güvenliği
  • Trafik Adabı
  • Meslek Ahlakı
  • Trafik Güvenliği

  Danışmanlık Hizmetimiz

  Karayolu Mevzuatı ile ilgili operasyonel sorunların giderilmesi, gerekli yetki belgelerinin çıkarılması gibi konularda danışmanınız olabiliriz.

 • ÜDY4 - Yurtiçi Yük - Eşya - Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi Kursu
  Merkezimizde ÜDY eğitimlerini IRU Academy diploması ile uluslararası standartta verilmektedir.

  ÜDY4 - Yurtiçi Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi

  ÜDY4 Eğitimi Kimlere Yönelik?

  1. Yük-Eşya-Kargo taşımacılığı yapan firmaların yöneticileri
  2. Yük-Eşya-Kargo taşımacı ve lojistik sektöründe kariyer yapmak isteyenler
  3. Öğrenciler
  4. En az ön lisan mezunu olan herkes

   Karayolları Yönetmeliği gereği, en az ön lisans mezunu adaylar zorunlu ÜDY4 mesleki yeterlilik
  eğitimlerini tamamladıktan sonra  T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın  açacağı sınavlara girebilirler. 

  Personel İstihdam Zorunluluğu

  Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahibi firmalar yetki belgesi türüne göre ÜDY
  ve/veya ODY Mesleki Yeterlilik Belgeli kişi ve/veya kişileri istihdam etmek zorundadırlar.

  Bu şartlara uymayanlar firma faaliyetlerinin durdurulmasına kadar ulaşabilecek cezalarla karşı karşıya kalacaklardır.

  • L1 (Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği) belgeli firmalarda                   : ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
  • M2 (Yurtiçi Kargo İşletmeciliği) belgeli firmalarda                    : ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
  • N2 (Yurtiçi Ambarı İşletmeciliği) belgeli firmalarda                  : ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
  • P2 (Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği) belgeli firmalarda                 : ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
  • R1 (Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü) belgeli firmalarda  : ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici

  ÜDY4 Belgesi Nasıl Alınır?

  85 saat süren ÜDY4 - Yurtiçi Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici eğitimini tamamlayıp Bakanlık
  sınavında başarılı olanlar ÜDY4 Belgesini alabilirler.

  • HASEKİOĞLU EĞİTİM KURUMLARI olarak  T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve IRU Academy akreditasyonlarıyla ÜDY eğitimleri vermenin yanı sıra, eğitimsiz ve sınavsız belge edinme işlemlerinizi de yürütmekteyiz.
  • ÜDY ve ODY eğitimlerimiz  T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Taşıma Birliği IRU Academy'den onaylıdır. Bakanlık sınavında başarılı olan HASEKİOĞLU kursiyerleri ÜDY Belgesinin yanında IRU Academy diplomasını alma şansını elde ediyorlar.

  ÜDY4 – Yurtiçi Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçin Gerekli Belgeler

  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  2. Diploma fotokopisi (en az ön lisan diploması)
  3. 1 adet biyometrik fotoğraf
  4. Eğitim ücretinin ödendiğini gösterir belge, dekont
  5. Adli sicil belgesi
  6. Eğitim Başvuru formu

  ÜDY4 - Yurtiçi Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçeriği

  85 saat süren ÜDY4 Yurtiçi Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici eğitim müfredatında yer alan konu başlıkları şunlardır:

  • Ulaştırma Mevzuatı
  • Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla İlgili Bölümleri
  • Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
  • Ulusal Sözleşmeler
  • Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
  • Mali Yönetim
  • İdari Yönetim
  • Pazar/Piyasa Şartları
  • İlk Yardım
  • ADR/AETR ve Trafik Güvenliği
  • Trafik Adabı
  • Meslek Ahlakı
  • Trafik Güvenliği

  Danışmanlık Hizmetimiz

  Karayolu Mevzuatı ile ilgili operasyonel sorunların giderilmesi, gerekli yetki belgelerinin çıkarılması gibi konularda danışmanınız olabiliriz.

  • Adli sicil kaydı (Sabıka kaydı)
  • Öğrenim belgesi (Diploma)
  • Nüfus cüzdan fotokopisi
  • 2 adet biyometrik fotoğraf
 • İzmir' de en kaliteli SRC ve Psikoteknik değerlendirme kurs merkezimizde en iyi eğitmenler eşliğinde öğretim yapılmaktadır.SRC; ODY; ÜDY belgesi alan öğrencilerimiz ve ders öğretmenlerimiz.
  İzmir SRC ve Psikoteknik değerlendirme merkezimizde en iyi eğitmenler eşliğinde öğretim yapılmaktadır.SRC; ODY; ÜDY belgesi alan öğrencilerimizin ders anı.
  İzmir Bornova'nın Çamdibi semtinde en başarılı kursta ody, üdy belgesi alan kursiyerlerimiz.
  İzmir Bornova'nın Çamdibi semtinde ody, üdy belgesi almak için ders gören kursiyerlerimiz. Src Merkezi Hasekioğlu.
  İzmir Bornova SRC, ODY, ÜDY, PİKOTEKNİK BELGESİ merkezi, Mesleki Eğitim Kursu.
  İzmir Bornova' da en kaliteli, en iyi hizmeti alabileceğiniz bir merkez; SRC, ODY, ÜDY, PİKOTEKNİK BELGESİ Mesleki Eğitim Merkezi.
  İzmir'in en başarılı Src ve Psikoteknik Merkezi'nden; İzmir ODY belgesi, ÜDY belgesi, orta düzey yönetici ve üst düzey yönetici belgesi eğitimsiz ve sınavsız alabiliceğiniz hizmet binasından kareler.
BİZİ TAKİP EDİN